Privacy policy

Privacy Policy

Angeli Travel vindt uw vertrouwen in onze organisatie zeer belangrijk. Op deze pagina gaan wij in op de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Als u uw gegevens aan Angeli Travel verstrekt, vallen deze gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Deze wet geeft regels voor de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Wij hebben de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), geregistreerd onder (code Angeli Travel).
U kunt deze inzien op de website van het CBP

 

Invullen van persoonsgegevens
Wanneer u een boeking maakt of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt persoonlijke informatie van u gevraagd.
Deze gegevens gebruiken wij alleen om u service te verlenen, u in de toekomst te informeren over onze producten en / of u het gevraagde product te leveren.
Als u bij ons boekt wordt u ook gevraagd om gegevens van thuisblijvers verstrekken.
U wordt zelf geacht deze thuisblijvers te informeren dat wij deze gegevens bezitten.
Deze zullen wij overigens alleen gebruiken in het geval van een calamiteit.

 

Verzameling van persoonsgegevens
Mocht u een volledig en actueel overzicht van de gegevens die Angeli Travel verzamelt en verwerkt willen inkijken, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP.
Op www.cbpweb.nl kunt u deze direct inzien.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te delen met onze leveranciers of anderen, die de uiteindelijke producten en diensten verzorgen die u bij ons geboekt hebt.
Wij zullen uw gegevens zonder uw toestemming nooit delen met personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.
Als u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole of immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- of andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.
Maar ook als het verstrekken van de gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch te helpen.

 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u deze wilt inzien, corrigeren en/of verwijderen, kunt u dit doen via info@angelitravel.nl.

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, mail dan naar info@angelitravel.nl

 

Wijzigingen
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor ons actuele privacy beleid.
Voor meer informatie: website van het CBP