Disclamer

Disclamer

Bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties gaan we zeer zorgvuldig te werk. Toch is het mogelijk dat informatie (na verloop van tijd) niet (meer) correct of verouderd is. Angeli Travel stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van gegevens van onze website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de inhoud ervan.

 

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan is door inhoud van derden op onze website. Ook behouden wij het recht om zonder aankondiging of opgaaf van redenen informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Angeli Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien dit niet de bedoeling was van deze informatie of deze op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.

 

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.