Copyright

Copyright

Angeli Travel behoudt de rechten op alle materialen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt alleen gebruikt met instemming van de rechthebbenden en is (waar mogelijk) voorzien van naamsvermelding.
Mocht u toch menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.

 

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen, persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Angeli Travel, over te nemen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.